Woningontruiming

Soms moet een woning volledig ontruimd worden met het oog op de verhuring of verkoop ervan. Het ontruimen is niet alleen een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve aangelegenheid, maar in sommige gevallen ook een emotioneel zware last. Wij kunnen uw zware last volledig voor onze rekening nemen.

Wij ontruimen voor u de gehele woning:
wij bespreken in detail welk gedeelte van de inboedel u graag houdt en wat mag ontruimd worden. Van het gedeelte dat u niet wenst te behouden, maken wij een selectie van verkoopbare en niet-verkoopbare stukken.

Wij werken intensief samen met roepzalen, zodat verkoopbare stukken op deze manier worden verkocht. Het onverkoopbare en onbruikbare gedeelte van de inboedel wordt door onze diensten naar containerpark of stort gebracht, of geschonken aan liefdadigheidsinstellingen.

Tot slot leveren wij een borstelklaar huis af dat leeg is van kelder tot zolder.

Ons vakmanschap: onze garanties

 • Bezichtiging van het huis
 • U ontvangt een vrijblijvende en duidelijke offerte
 • Volledige leegmaking van uw huis:
  de inhoud van elke kamer en kast, van kelder tot zolder
 • Gedeelte inboedel die u wenst te behouden:
  ingepakt bezorgd aan u
 • Gedeelte inboedel voor roepzaal:
  de opbrengst is voor u
 • Gedeelte inboedel voor liefdadigheidsinstelling
 • Gedeelte inboedel voor containerpark of stort
 • Indien gewenst: gedeelte inboedel voor onze meubelbewaring
 • Indien gewenst: schoonmaken van huis